3M käyttää tällä sivustolla evästeitä.  Tämä sivusto ja 3M:n valitut palveluntarjoajat asettavat käyttäjän tietokoneeseen tekstitiedostoja sisältäviä evästeitä, joilla käyttäjän tietokone tunnistetaan ja jotka

  • mukauttavat 3M-sivustojen käyttökokemusta
  • näyttävät käyttäjän profiilin mukaan valittuja mainoksia
  • parantavat sivuston toiminnallisuutta ja suorituskykyä keräämällä nimettömiä tilastotietoja.

Tutustu evästeiden hyväksymiseen liittyviin etuihin

Evästeasetuksia voidaan haluttaessa muuttaa valitsemalla Evästeasetukset.

Evästeistä kieltäytyneillä voi esiintyä selaimen evästeasetuksiin liittyviä kirjautumisongelmia.  Jos kieltäytymisasetukset halutaan asettaa tällä työkalulla, käyttäjän on sallittava kolmannen osapuolen evästeet selaimen asetuksista.

Valitsemalla Hyväksy ja jatka käyttäjä ilmoittaa ymmärtäneensä ja hyväksyneensä vasemmalla näkyvät evästeasetukset.

Hyväksy ja jatka

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Company Information

3M toimijana liike-elämässä

Terveys ja turvallisuus
3M tarjoaa työntekijöilleen turvallisen, terveellisen ja ympäristöstä vastuullisen työpaikan kaikkialla maailmassa.

Työntekijöitämme rohkaistaan ottamaan vastuun omasta ja lähimmäistensä terveydestä ja turvallisuudesta. Yrityksellämme on useita terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita, itsearviointimenetelmiä- ja järjestelmiä sekä paikallinen työsuojelun toimintaohjelma ja suojelusuunnitelma. Työturvallisuuteen liittyvien ohjelmien tavoitteena on minimoida työtapaturmia, edistää terveyttä, toimintatapojamme ja hyvinvointiamme.

Performance Management
Uskomme, että työntekijöiden tulee nähdä, miten heidän työsuorituksensa tuo lisäarvoa liiketoimintaan. Siksi kaikilla työntekijöillä on omaa tehtävää ja liiketoiminnan tavoitteita tukevat selkeät tavoitteet. Työsuorituksia ja kehitystarpeita seurataan työsuorituksen arviointi- ja kehitysprosessilla (Employee Contribution and Development Process), johon liittyy vähintään kerran vuodessa käytävä kehityskeskustelu. Työntekijöille suunnatuissa ilmapiirikartoituksissa varmistamme mm. arviointi- ja kehitysprosessin toimivuuden ja että työntekijöillämme on henkilökohtaiset tavoitteet.

Vuorovaikutteinen kommunikaatio
Aktiivista ja avointa tiedonkulkua henkilökunnalle ja henkilökunnalta tuetaan eri tavoin: rohkaisemalla esimiehen ja työntekijän välistä avointa vuoropuhelua, julkaisemalla intranet-sivuja, järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja hyödyntämällä muita henkilöstön osallistumisjärjestelmiä.

Esimieskoulutus (Leadership Development)
Työntekijät, jotka osoittavat kehittymispotentiaalia, huomataan. Esimieskoulutusta järjestetään sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Kohderyhmänä ovat jo esimiestehtävissä olevat  - myös henkilöillä, joilla uskotaan olevan potentiaalia ja halua esimiestehtäviin, on tarjolla johtamiseen valmistavaa koulutusta. Johtamiskouluksen tarjonnasta kertoo se, että 3M on päättänyt lisätä ja yhdenmukaistaa panostustaan johtamiskoulukseen entisestään muodostamalla globaalin ja eurooppalaisen johtamiskoulutusorganisaation.

Uramahdollisuudet
3M:n koko, monipuolisuus ja hyvä maine johtavana yrityksenä ja innovaattorina helpottaa meitä houkuttelemaan ja pitämään lahjakkaat työntekijämme ympäri maailmaa. Monet työntekijämme ovat luoneet pitkän uran kanssamme –Suomessa yli puolet työntekijöistämme  ovat saavuttaneet yli 15 vuoden ansiokkaan työrupeaman!