Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content null

Iäkkäiden kuljettajien auttaminen tiellä...

3M:n tuotteet voivat parantaa iäkkäiden kuljettajien liikenneturvallisuutta parantamalla liikennemerkkien ja tiemerkintöjen näkyvyyttä.

Nykyinen tilanne

  • Iäkkäiden kuljettajien osuus on kasvamassa luoden erityishaasteen liikenneteknikoille. Heikentynyt  näkökyky, hitaampi ajattelu, alentunut kuulo, hitaampi reagointi voivat kaikki saattaa iäkkään kuljettajan vaaralle alttiiksi.

Kansallinen näkökulma

  • Britanniassa yli 50 vuotiaiden ajokortin omistavien määrä edustaa kolmasosaa koko ajavasta väestöstä(DVLA)
  • Näkökyvyn aleneminen nopeutuu noin 55 vuoden iässä
  • 60 vuotias kuljettaja tarvitsee kahdeksan kertaa enemmän valoa nähdäkseen merkinkuin 20 vuotias
  • Iäkkäät kuljettajat näkevät merkit myöhemmin ja reagoivat näkemäänsä tietoon hitaammin kuin nuoret kuljettajat.

Ratkaisut

  • Tiemerkintöjen asemoinnin ja näkyvyyksien parantaminen risteyksissä  
  • Käyttämällä 3M™ Diamond Grade™ heijastava kalvoa saadaan kirkkaammat merkit, parempi luettavuus ja pitempi reaktioaika sekä yöllä että päivällä

Edut

  • Liikennemerkkien parantunut kirkkaus voidaan saavuttaa käyttämällä 3M™ Diamond Grade™ reflective sheeting, joka on kolme kertaa kirkkaampi kuin 1-luokan kalvo
  • Vertailevat kokeet Lontoon A4 –tiellä osoittivat, että iäkkäät kuljettavat pitivät 3M™ Diamond Grade™ merkeistä (MVA Consultancy (MVA Consultancy driver perception study report -  Kuljettajan havaintotutkimusraportti, 1996)

Yöllä iäkkäät kuljettajat huomaavat 3M™ Diamond Grade™ fluoresoivasta, heijastavasta kalvosta  tehdyt merkit 149 metriä (5.4 sekuntia 100km/h) aikaisemmin kuin high-intensity merkit, ja 288 metriä (10.4 sekuntia 100km/h) ennen engineer grade merkkejä (SINTEF Study Report, 1998)


Takaisin: Turvallisuusohjelmat