3M käyttää tällä sivustolla evästeitä Tietosuojakäytäntömme sisältää tarkempia tietoja evästeistä ja niiden käytöstä. Voit muokata evästeitä koskevia asetuksia milloin tahansa valitsemalla tämän sivun alatunnisteesta kohdan Evästeasetukset.

Valitsemalla "Hyväksy ja jatka" annat hyväksyntäsi evästeiden käytölle tietokoneessasi

Hyväksy ja jatka

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantaminen

Ajonopeuksien hillitseminen on kaupunkiliikenteen turvallisuustyön tärkein tavoite. Tällä pyritään turvaamaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus. Liikennejärjestelyjä kehittämällä pyritään taajamissa vähentämään jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolareiden määrää.

Ajonopeuksien hillitseminen on kaupunkiliikenteen turvallisuustyön tärkein tavoite. Tällä pyritään turvaamaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus. Liikennejärjestelyjä kehittämällä pyritään taajamissa vähentämään jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolareiden määrää.

Suomalaiset autoilijat noudattavat suojateiden väistämissääntöjä selvästi huonommin kuin kuljettajat esimerkiksi Englannissa, Saksassa tai Ruotsissa. Tosin Englannissa ja Saksassa suojateiden merkintätiheys on pienempi kuin Suomessa ja Ruotsissa. 

Jos ajonopeuksia ei pystyvä hillitsemään esim. järkevällä valvonnalla muut toimenpiteet kuten töyssyjen, korotettujen suojateiden ja vastaavien hidasterakenteiden käyttöä on lisättävä tuntuvasti. Näin saadaan nopeudet pudotettua alemmas. On todettu, että kuljettajan väistämishalukkuus on sitä suurempi mitä matalampi on ajonopeus suojatietä lähestyttäessä. Väistämishalukkuus on sitä heikompaa mitä suuremmasta kaupungista tai vilkasliikenteisemmästä kadusta on kyse tai mitä kovempi on auton vauhti.

3M tarjoaa nopeuksien hillitsemiseen heijastavia nopeushidasteita ja nopeusnäyttötauluja. Heijastavat nopeushidasteet ovat kierrätetystä kumista valmistettuja moduuleita, joista voidaan rakentaa tarvittavan levyinen hidaste. Moduulirakenne mahdollistaa myös hidasteen poistamisen tai siirtämisen esim. talveksi. Hidasteeseen kiinnitetyt heijastavat ajoratateipit lisäävät hidasteen havaittavuutta jo kauempaa ja mahdollistaa näin ajonopeuden alentamisen ajoissa.

3M:n nopeusnäyttötaulut ovat tehokas tapa alentaa nopeuksia esim. koulujen läheisyydessä. Vihreästä punaiseen vaihtuva varoitusviesti antaa tehokkaan viestin kuljettajalle, kun tämä ylittää nopeus-rajoituksen. Merkin tiedonkeruuohjelma tarjoaa hyvän työkalun, jonka avulla pystytään tekemään päätöksiä onko näyttötaulun käyttö riittävä nopeuksien alentamiseen vai tarvitaanko muita liikennettä rauhoittavia toimenpiteitä.

Suojateiden havaittavuutta voidaan lisätä myös erilaisilla lisävarusteilla. Liikennemerkkipylvääseen kiinnitettävä havainnekapseli, jossa on käytetty 3M joustavaa, heijastavaa HI 3310-sarjan materiaalia, lisää suojatien havaittavuutta. Vilkkuvat led-valot kertovat autoilijalle, että pyöräilijä tai jalankulkija on lähestymässä suojatietä, ja näin pystyy reagoimaan tilanteeseen alentamalla nopeuttaan.
Lisätietoja: Havainne Oy 

Omaan turvallisuuteensa jalankulkija voi vaikutta käyttämällä pimeällä heijastinta. Se, että kulkee valaistussa kaupungissa ei välttämättä takaa sen turvallisempaa liikkumista kuin pimeällä maantiellä. Kaupunkien yleisvalo, liikkeiden mainosvalot ja katuvalot aiheuttavat "visuaalista" häiriötä, joka

estää auton kuljettajaa näkemästä esim. tummiin pukeutuvaa hamoa kunnolla. Sen vuoksi heijastimen käyttö myös kaupungeissa on perusteltua. Tänä päivänä heijastimista löytyy malleja vaativankiin makuun.
Lisätietoja:
 Saintex Oy  

Lähde: Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7A/2007: Suojateiden turvallisuus, Eero Pasanen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.


Takaisin: Käyttökohteet