3M käyttää tällä sivustolla evästeitä Tietosuojakäytäntömme sisältää tarkempia tietoja evästeistä ja niiden käytöstä. Voit muokata evästeitä koskevia asetuksia milloin tahansa valitsemalla tämän sivun alatunnisteesta kohdan Evästeasetukset.

Valitsemalla "Hyväksy ja jatka" annat hyväksyntäsi evästeiden käytölle tietokoneessasi

Hyväksy ja jatka

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Käyttöehdot

Suomen 3M Oy ("3M")

Sisältö: 

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät tätä www-sivustoa. Pääsy sivustolle ja sivuston aineiston käyttö on mahdollista ainoastaan hyväksymällä ja noudattamalla täysin näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, tulee sinun poistua välittömästi sivustolta sekä lopettaa sivustolta saamasi aineiston käyttö.

 1. Tekijänoikeudet ja sisällön käyttö. 3M, sen emo- ja/tai tytäryhtiöt omistavat tällä www-sivustolla esitetyn aineiston tekijän- ja muut oikeudet. Sinulla on oikeus katsoa, ladata ja toistaa sivuston aineistoa vain omaan käyttöön edellyttäen, että 1) kaikki alkuperäisessä materiaalissa olevat merkinnät/huomautukset pidetään ennallaan 2) kuvia käytetään ainoastaan yhdessä kuvaan liittyvän tekstin kanssa ja 3) käytetään seuraavaa tekijänoikeusilmoitusta: ©3M. Kaikki oikeudet varataan.
  Aineiston julkaisu tai kaupallinen käyttö on sallittu ainoastaan 3M:n kirjallisella luvalla.
  Tätä sivustoa ei saa käyttää muiden sivustojen osana hyperlinkittämällä tai muullakaan tavoin. Tätä sivustoa ja sen sisältöä ei saa käyttää minkään tietokannan perustana, niitä ei saa tallentaa (kokonaan tai osittain) muihin tietokantoihin, joihin sinulla tai kolmannella osapuolella on pääsy eikä tätä sivustoa ja sen sisältöä sisältäviä tietokantoja saa levittää eteenpäin.

 2. Muut ehdot. Muita täydentäviä ehtoja sovelletaan 3M:n tällä sivustolla tekemissä liiketoimissa tai mainonnassa. Lisäehdot koskevat tällä sivustolla tarjottavia ”ilmoitustaulu”-palveluita (bulletin board), chattipalstoja tai muita viesti- tai tiedonvälityspalveluita. Mitään tällä tiedotussivulla esitettyä ei ole tarkoitettu muuttamaan tai täydentämään 3M:n kanssa solmittuja, voimassaolevia sopimuksia.
  Vaikkakin nämä käyttöehdot on tarkoitettu yleisesti sovellettavaksi kaikkeen 3M.com-sivuilla esitettyyn, tämä sivusto saattaa sisältää muita omistusoikeudellisia ilmoituksia ja käyttöehtoja, jotka tulee huomioida ja joita tulee noudattaa kussakin nimenomaisessa osiossa. Tietyt osiot tällä sivustolla on tarkoitettu maakohtaiseen käyttöön. Maakohtaisten sivustojen käyttöehdot saattavat vaihdella ja pääsy niille voi tapahtua kyseisen maan 3M-sivuston kautta. 3M voi peruuttaa tai muuttaa oikeuksia, jotka on eritelty tällä käyttöoikeussivulla milloin vain päivittämällä tätä sivua.
 3. Muut immateriaalioikeudet. On huomioitava, että tällä sivustolla esitetyt tuotteet, prosessit tai teknologiat saattavat olla 3M:n muiden immateriaalioikeuksien alaisia eikä niihin anneta tässä lisenssiä. 3M, 3M-logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard ja Thinsulate sekä suurin osa muista tällä sivustolla mainituista brändeistä on 3M:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maailmanlaajuisia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muiden osapuolten tavaramerkit on merkitty mahdollisuuksien mukaan ja 3M tunnustaa nämä oikeudet.

 4. Vastuunvapauslauseke.
  TÄLLÄ SIVUSTOLLA ESITETYT TIEDOT OVAT TARKOITETTU SINULLE SELLAISENA KUIN NE OVAT, AINOASTAAN OMAAN KÄYTTÖÖN ILMAN TAKUUTA TAI VASTUUTA TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI ILMAN MUUNLAISTAKAAN VASTUUTA SISÄLTÄEN KONKLUDENTTISEN TAKUUN KOSKIEN LAATUA, MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA AIOTTUUN KÄYTTÖÖN TAI SIITÄ, ETTEI TOISTEN OIKEUKSIA LOUKATA. 3M EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE AIHEUTUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, SATTUMANVARAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TURVAUTUMISESTA SIVUSTON KAUTTA SAATUIHIN TAI HYPERLINKITETTYIHIN TIETOIHIN TAI MATERIAALIIN SISÄLTÄEN, MUTTEI KUITENKAAN RAJOITTUEN, VAHINGOT VOITONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ 3M ON NIMENOIMAISESTI VAROITTANUT MAHDOLLISUUDESTA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISEEN, LAIN SALLIMASSA LAAJIMMASSA LAAJUUDESSA. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI KONKLUDEETTISEN TAKUUN JA VASTUUN POISSULKEMISTA, JOTEN YLLÄMAINITTU RAJOITUS EI KOSKE NÄITÄ ALUEITA .

  Sivustolla esitettävässä materiaalissa saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä, tietoja voidaan muuttaa, päivittää tai poistaa ilman ilmoitusta. 3M voi kehittää ja/tai muuttaa tässä materiaalissa mainittuja tuotteita ja/tai ohjelmia milloin tahansa. 3M ei takaa, että tämä sivusto toimii jatkuvasti tai virheettömästi tai että puutteet korjataan. 3M ei takaa, että tämä sivusto on yhteensopiva tietokoneesi kanssa tai että sivusto tai sen palvelin on puhdas viruksista, madoista tai troijalaisista. 3M ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tällaisten tuhoisien ohjelmien ominaisuuksista.

  Lisäksi 3M ei vastaa muista sivustoista, joissa olet käynyt tämän sivuston kautta. 3M:n sivuilla olevat linkit muihin sivustoihin ovat ainoastaan käyttäjän käyttömukavuuden edistämiseksi eikä niitä tai niiden sisältöä pidä mieltää 3M:n mainostamina.

 5. Tietojen lähettäminen 3M:lle. Tietosuoja –osiosta löydät yleisiä ohjeita. 3M ei halua vastaanottaa luottamuksellista tai omistamaasi tietoa tämän sivuston kautta, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu 3M:n kanssa. 3M:n websivujen kautta saamia tietoja, lukuun ottamatta Tietosuoja-osiossa mainittuja yksityiseen suojan alaisia henkilökohtaisia tunnistetietoja, pidetään EI-LUOTTAMUKSELLISINA. LÄHETTÄMÄLLÄ 3M:LLE MATERIAALIA TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA ILMAN LÄHETTÄMISTÄ KOSKEVAA KIRJALLISTA SOPIMUSTA 3M:N KANSSA LÄHETTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ 3M VOI KÄYTTÄÄ TÄTÄ MATERIAALIA MIHIN TARKOITUKSEEN TAHANSA ILMAN VELVOITTEITA LÄHETTÄJÄÄ KOHTAAN. Yhteydenotto –kohdasta löydät tietoja, kuinka voit lähettää ideasi 3M:lle.

 6. Lainkäyttöalue ja 3M:n yhteystiedot. Pääsystä tälle www-sivustolle ja sen käyttämisessä noudatetaan ja sovelletaan Suomen lakia .

  Yhtiön yhteystiedot
  Suomen 3M Oy, Keilaranta 6, 02150 Espoo.
  Y-tunnus: 0200814-5