3M käyttää tällä sivustolla evästeitä Tietosuojakäytäntömme sisältää tarkempia tietoja evästeistä ja niiden käytöstä. Voit muokata evästeitä koskevia asetuksia milloin tahansa valitsemalla tämän sivun alatunnisteesta kohdan Evästeasetukset.

Valitsemalla "Hyväksy ja jatka" annat hyväksyntäsi evästeiden käytölle tietokoneessasi

Hyväksy ja jatka

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Kestävä kehitys


Kestävä kehitys

3M on sitoutunut liiketoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Toimintamme on perustunut jo yli 70 vuoden ajan talouden, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta vastuullisiin käytäntöihin. Toimintavisiomme on selkeä: Tahdomme vastata nyky-yhteiskunnan tarpeisiin ja edesauttaa myös tulevien sukupolvien elämää.

Kestävän kehityksen hankkeet
LEED-hankkeet

Saat lisätietoja yrityksemme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta toiminnasta 3M:n kestävän kehityksen raportista. Kattava yhteenveto on luettavissa internetsivulla 3M.com/sustainability.

Ympäristötavoitteiden saavuttaminen

3M on asettanut toiminnalleen ympäristötavoitteita 1990-luvun alusta lähtien Tavoitteiden olemme pystyneet merkittävästi pienentämään yrityksemme ympäristöjalanjälkeä. Vuonna 2010 3M julkaisi viralliset uudet ympäristötavoitteensa. UudetKestävän kehityksen tavoitteet 2015 käsittävät ympäristötavoitteiden lisäksi taloudellisia ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä tavoitteita.

3M Commercial Graphics -divisioona on sitoutunut yhtymän yhteisiin tavoitteisiin ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi. Nevadan (Missouri) tuotantolaitoksemme on parantanut valmiiden tuotteiden tuotannon energiatehokkuutta yli 15 prosentilla vuosina 2005–2011. Samanaikaisesti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) yksikkökohtainen päästömäärä pieneni yli 10 prosentilla. Vuodesta 2005 alkaen 3M:n Nevadan tuotantoyksikkö on yli kaksinkertaistanut uudelleenkäytettävän/kierrätettävän raaka-aineen määrän. Kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevan toimintaohjelman ansiosta kaatopaikalle, jätteenpolttolaitoksiin ja muuhun energiantuotantoon päätyvän jätteen määrä pieneni 35 prosentilla vuonna 2011 . Saksassa sijaitseva Hildenin tuotantolaitoksemme saavutti kaatopaikkajätteiden nollatason. Tehdas on parantanut energiatehokkuuttaan 10 prosentilla vuodesta 2010 (suhteessa vuosittaiseen tuotantomäärään).

3M Commercial Graphics -divisioonan tuotantolaitoksilla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

3M Nevada (Yhdysvallat): IS0 14001:2004 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
3M Hilden (Saksa): IS0 14001:2004 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

Saastumisen ehkäisemistä koskevat ohjelmat

3M esitteli vuonna 1975 ensimmäisen saastumisen ehkäisemistä koskevan Pollution Prevention Pays -ohjelman, joka tunnetaan nimellä 3P-ohjelma. 3P-ohjelman tarkoituksena on ehkäistä raaka-ainetuotannon, tuotteiden ja valmistusprosessin aiheuttamia saastepäästöjä. 3P-ohjelman avulla olemme pystyneet pienentämään saastemäärää yhteensä 1,36 tuhannella tonnilla ja saamaan aikaan lähes 1,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin säästöt. 3M Commercial Graphics -divisioona noudattaa tuotantolaitoksessaan useita 3P-ohjelmia. Ohjelmien tavoitteena on vähentää ilmansaasteita ja kiinteitä jätteitä, tehostaa kierrätystä ja vähentää energiankulutusta. Vuonna 2012 toteutettujen 3P-ohjelmien ansiosta Nevadan 3M-tehtaiden jätemäärä laski yli 700 tonnilla ja kasvihuonekaasupäästöt 4000 tonnilla.

Kierrätyksen hallinta
Hiilijalanjäljen hallinta

Sustainable Green Printing Partnership (SGP) -sertifiointiohjelma

3M Commercial Graphics -divisioona liittyi Sustainable Green Printing Partnership (SGP) -ohjelmaan vuonna 2012. SGP on voittoa tavoittelematon järjestö, joka myöntää graafisen alan yrityksille kestävän kehityksen sertifikaatteja. Commercial Graphics -divisioonan varajohtaja, toimitusjohtaja Bob Doughty toteaa: "Investointi tukee pitkäaikaista sitoutumistamme kestävään kehitykseen ja korostaa mainettamme alan parhaiden ja innovatiivisimpien suurikokoisten graafisten tuoteratkaisujen valmistajana. SGP-ohjelman avulla luomme tuotantokehykset kestävään kehitykseen liittyville uudistuksille, joista sekä 3M että asiakkaamme hyötyvät."

Sustainable Green Printing -sivusto

EcoPrint-messut (2012)

3M Commercial Graphics-divisioona sponsoroi EcoPrint 2012 -messuja. joka on maailman suurin graafisen alan kestävään kehitykseen keskittyvä tapahtuma. Berliinissä syyskuussa 2012 pidettyjen messujen pääteemana olivat ekologisesti kestävät mediatuotannon ratkaisut, joilla on suuri merkitys brändeille, mainostoimistoille ja painopalvelujen toimittajille. 3M:n edustajat luennoivat messuilla ympäristön kannalta kestävästä painoteollisuudesta ja tuotekehityksestä.


EcoPrint-sivusto

Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuskäytännöt

Ympäristön huomioiminen

3M on ottanut käyttöön ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden EHS-hallintajärjestelmä (Environmental, Health and Safety) toimipaikoissaan, liiketoimintayksiköissään ja tytäryhtiöissään maailmanlaajuisesti. Järjestelmä kehitettiin 3M:n toimipaikkojen ja liiketoimintayksiköiden ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusongelmien kartoittamiseksi. Sen avulla voidaan puuttua ensisijaisiin ongelmiin, ottaa käyttöön toimintasuunnitelmia ja valvoa niiden kehitystä säännöllisten tarkastusten avulla. Järjestelmälle voidaan myös tehdä auditointeja. EHS-hallintajärjestelmän tärkeimpänä etuna voidaan pitää liiketoimintayksiköidemme ja tytäryhtiöidemme mahdollisten ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusongelmien esille tuomista riittävän ajoissa, jotta voimme ryhtyä ennaltaehkäiseviin hallinnollisiin toimenpiteisiin.


Ympäristötavoitteiden edistymisen kartoitus

EHS-hallintajärjestelmän pisteytysjärjestelmän avulla voimme kartoittaa yrityksemme kehitystä. Tämä tehdään yksittäisten toimipaikkojen, divisioonien/tytäryhtiöiden ja koko yhtymän tasolla. EHS-pisteytyksen ympäristötehokkuuden mittarien avulla voidaan valvoa niitä liiketoimintamme tekijöitä, jotka vaikuttavat ympäristöön voimakkaimmin. Tiettyjen ympäristömittareiden perusteella olemme voineet asettaa pysyviä kehitystavoitteita ja terveysmääräyksiä.

Vaatimustenmukaisuus