3M käyttää tällä sivustolla evästeitä Tietosuojakäytäntömme sisältää tarkempia tietoja evästeistä ja niiden käytöstä. Voit muokata evästeitä koskevia asetuksia milloin tahansa valitsemalla tämän sivun alatunnisteesta kohdan Evästeasetukset.

Valitsemalla "Hyväksy ja jatka" annat hyväksyntäsi evästeiden käytölle tietokoneessasi

Hyväksy ja jatka

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Sähköntuotanto


Suuren skaalan voimalaitoksista pieniin aurinkoenergiayksiköihin

Suuret muutokset energian tuotannossa nostavat sähkönjakelun tulevaisuuden avainkysymykseksi. Monimutkaiset haasteet kuten keskitetyn ja hajautetun energiantuotannon koordinointi täytyy ratkaista. 3M on vuosikymmenien ajan tuottanut teknologisia visioita ja innovaatioita, jotka auttavat ratkaisemaan nämä haasteet.

Tulevaisuuden energialähteet

Koska nykyinen ydinvoimasta, fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energianlähteistä koostuva tuotantomalli ei kanna tulevaisuuteen, tarvitaan vaihtoehtoisia energiantuotannon menetelmiä. Nämä tulevat osittain korvaamaan esimerkiksi ydinvoimaloiden tuottamaa sähköä, koostuen:

  • Kaasu- ja hiilivoimaloista
  • Vesivoimasta
  • Tuuli- ja aurinkoenergiapuistoista
  • Yhteistuotannosta
  • Biomassasta
  • Pienistä aurinkoenergiayksiköistä
Sähköntuotanto

On tärkeää ymmärtää, että tuuli- ja aurinkoenergia aiheuttavat tehovaihteluita verkkoon, sillä tuulta ja auringonvaloa ei ole aina riittävästi saatavilla. Tällöin energiantarjontaa tulee täydentää muilla lähteillä kuten varavoimaloilla, jotka pystyvät nopeasti ja helposti säätämään tuotannon tasoa. Virtuaalinen voimala on myös nousemassa tärkeäksi tekijäksi. Älyverkko mahdollistaa kysyntäpohjaisen hallinnan, missä energiaa siirretään suurjännitteeltä keskijännitteelle ja edelleen pienjännitteelle tarpeen mukaan.

Laaja valikoima energiaratkaisuja

3M tarjoaa teknologioita ja palveluja, jotka tukevat luotettavaa sähköntuotantoa. 3M Renewable Energy liiketoimintayksikkö on kehittänyt mullistavia tuotteita ja teknologioita tuuli- ja aurinkoenergiateollisuudelle. Näihin kuuluvat kiinnitysratkaisut roottorin lavoille, eroosionsuojakalvot tuuliturbiinin lavoille sekä taustasuojat aurinkopaneeleille. Biomassavoimalat hyödyntävät myös 3M teknologioita esim. kalvoja bioetanolin valmistukseen ja valonhallintafilmejä biomassan tuotantoon.

Tarkempaa tuotetietoutta

 
Novec1230

3M™ Novec™ 1230 Palontorjuntakemikaali

Tuli voi päästä irti missä tahansa, milloin tahansa. Siksi tuhannet palontorjunta-ammattilaiset kuten sinä luottavat 3M Novec 1230 Palontorjuntakemikaaliin pitämään tietokonesalit, ohjauskeskukset, arkistot, sähköasemat, tuuliturbiinit ja muut tärkeät fasiliteetit turvallisesti toimintakykyisinä.

Lisätietoa

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisäinformaatiota
 
Tect Layers

3M™ Scotchshield™ aurinkopaneelien taustafilmit

3M on hyödyntänyt yli 60 vuoden kokemusta filmeistä kehittäessään 3M Scotchshield filmit, jotka eroavat perinteisistä laminoiduista taustakalvoista integroidun, monoliittisen rakenteensa ansiosta. 3M valmistaa tärkeimmät raakamateriaalit itse ja hyödyntää prosessia, joka eliminoi liuottimien ja laminoinnin tarpeen. Valmistuskapasiteetiltaan 3M on yksi suurimmista fluoropolymeerihartsien tuottajista. Toisin kuin muut aurinkopaneeliteollisuudelle taustakalvoja toimittavat yritykset, 3M:llä on täysi kontrolli tärkeimmistä raakamateriaaleista ja kykenee optimoimaan toimitusketjun kustannukset.

Lisätietoa

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisäinformaatiota
 
product Wind

3M™ Tuulensuojateipit

Tuuliturbiinien lavat kääntyvät usein jopa 320 km/h. Näillä nopeuksilla pienet esineet, kuten hiekka, sade, rakeet ja suola vaurioittavat ajan myötä lapoja heikentäen niiden aerodynaamisia ominaisuuksia. Jos lapa heikkenee niin paljon, että se päästää vettä läpi, seurauksena voi olla vakava häiriö koko tuuliturbiinin toiminnassa.
3M™ Tuulensuojateipit voivat merkittävästi vähentää ja jopa eliminoida tuuliturbiinien lapojen eroosiota.

Lisätietoa

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisäinformaatiota
 

Tuuliturbiinin lapojen liimat

3M™ Tuuliturbiinin lapojen liima W1101 on kaksikomponenttinen pastaliima, jossa yhdistyvät erinomainen leikkaus- sekä nylkylujuus yhdessä erittäin hyvän iskunkestävyyden kanssa. Perinteisiin epoksiliimoihin verrattuna sillä on myös lyhyempi kuivumisaika, pienempi lämpeneminen sekä pitempi käyttöikä - säästää jopa 6 tuntia muotitusaikaa lapaa kohti. Germanischer Lloyd (GL) on sertifioinut W1101:n duromeerisena liimana.

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisäinformaatiota